Τα προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e- learning) με καθηγητές απο την Ελλάδα και το εξωτερικό έχουν σαν στόχο να προσφέρουν μέσα απο την τεχνολογία την ευκαιρία στους σπουδαστές να αποκτήσουν την γνώση ακομα και τίτλους σπουδών σε όλα τα επίπεδα και τομείς της μουσικής.